Kungliga Musikhögskolan

Projektet, Kungliga Musikhögskolan utfördes under perioden Januari-2015 – Januari 2016 tillsammans med NCC.

Bruttoarea: 21 600 m2

Beställare var Akademiska Hus.

 

 

KMH9 KMH27 KMH28 KMH29 KMH23 KMH8KMH24 KMH25 KMH26KMH11


KMH12 KMH18 KMH17 KMH20  KMH7

KMH2 KMH3 cialis KMH4 KMH35 KMH33 KMH34 KMH36KMH10