Välkommen till Delér Måleri

Delér Måleri är ett familjeföretag med tradition. På nyckelorden kvalitet, inspiration, och kreativitet har vi byggt vår affärsfilosofi i närmre 40 år. Vår eftersträvan är att vara ledande inom dessa områden genom att hela tiden vara aktivt kunskapssökande när det gäller nyheter inom färg, måleri och färginredning.

Vi utför alla i branschen förekommande målningsarbeten till förväntad kvalitet, till en konkurrenskraftig totalkostnad, samt 2 års garanti på utfört arbete. Vår eftersträvan är att leverera målningsarbeten av högsta klass. Våra hantverkare är skickliga och välutbildade målare.

Vi värnar om vår gemensamma miljö genom att ha en kontinuerlig dialog med våra färgleverantörer angående de bästa materialen ur miljösynpunkt. Detta för att erbjuda våra anställda en sund arbetsmiljö samt tillgodose våra kunders miljökrav. Vår huvudleverantör av färg är Alcro.

Vi sorterar allt avfall och ser till att restprodukterna får ett professionellt omhändertagande för att sedan återvinnas på bästa sätt.